Jsme studio interiérového designu

Zabýváme se návrhy a realizacemi bytových a komerčních interiérů.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

KDO JSME

Provozovatelem webu www.beligidesign.cz a www.beligi.cz a poskytovatelem služeb je:

Beligi s.r.o.

Werichova 1145/23, Praha 5, 152 00

IČ: 08118540

BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Z hlediska evropské legislativy na ochranu osobních údajů GDPR níže popisujeme přehledné informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na základě jakého právního důvodu údaje zpracováváme, k jakým konkrétním účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na adrese info@beligidesign.cz.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytování služeb, plnění smlouvy.
Vaše osobní  údaje (fakturační údaje) potřebujeme k plnění smlouvy a závazků plynoucích ze smlouvy.

Vedení účetnictví.
Jste-li našimi zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.


Marketing.

Marketingová komunikace z hlediska zájmu zákazníka.

 

Komunikace přes kontaktní formulář.

Na základě projeveného zájmu o naše služby o vás zpracováváme vaše údaje nezbytné pro komunikaci:

Jméno a příjmení
E-mailovou adresu 
Telefonní číslo

Případně další vámi zadané informace.

COOKIES

Funkční cookies

Jedná se o soubory, které jsou bezprostředně zapotřebí k zajištění základních funkcí webové stránky. Funkční soubory cookie umožňují např. funkci nákupních košíků e-shopů či sledování návštěvnosti webu. Tyto druhy cookies jsou vzhledem ke své podstatě a účelu bez dalšího povoleny a souhlas subjektu údajů se zde nevyžaduje. Funkční cookies jsou využívány vždy.

Statistická cookies

Pomáhají vylepšovat a zefektivňovat funkce webových stránek sledováním aktivit návštěvníků na nich. Díky statistickým cookies si webová stránka dokáže např. zapamatovat v minulosti vybrané předvolby návštěvníka či urychlit zpracování jeho požadavku. K využívání cookies tohoto druhu potřebuje provozovatel webu souhlas subjektu údajů. Bez takového souhlasu nelze statistická cookies využívat.

Marketingová cookies

Shromažďují osobní údaje o uživateli z marketingového hlediska. Např. shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka, propojení se sociální sítí atd. K využívání cookies tohoto druhu potřebuje provozovatel webu souhlas subjektu údajů. Bez takového souhlasu nelze marketingové cookies využívat.

K ČEMU COOKIES POUŽÍVÁME?

K tomu, abychom mohli dlouhodobě vylepšovat web a jeho funkce a optimalizovat ho pro naše klienty.

SOUHLAS

Když poprvé navštívíte náš web, ukážeme vám vyskakovací okno s vysvětlením o cookies. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Sdílíme vaše osobní údaje se společnostmi, smluvními partnery a dodavateli za účelem poskytování našich služeb, plnění smluv a řešení projektů. Takové sdílení nic nemění na naší povinnosti chránit vaše osobní údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. V případě potřeby můžeme vaše údaje sdílet s vládními úřady, abychom vyhověli zákonům, předpisům nebo vládním rozhodnutím.

DOBA, PO KTEROU UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je nutné ke splnění účelů, pro které jsou údaje zpracovávány. Údaje můžeme také uchovávat delší dobu, pokud je to nutné ke stanovení nebo obhajobě právního nároku. Provádíme pravidelné vyřazování a mazání dat, která již není nutné zpracovávat.

VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřebné, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
  • Právo na přístup: Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
  • Právo na opravu: Máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
  • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
  • Právo na přenos vašich údajů: Máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
  • Právo na námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Řídíme se tím, pokud neexistují oprávněné důvody ke zpracování.